7.05. Cała prawda o kowidzie zaczyna docierać do głów

13

7 maja, dzień 796.

Wpis nr 785

zakażeń/zgonów (dzisiaj)

611/14

Jak już obiecałem wczoraj – dziś kolejne próby podsumowania pandemii. Tym razem w wykonaniu zewnętrznym. Podoba mi się graficzne udokumentowanie oraz klarowny podział na fazy pandemii z podaniem ich specyfiki – drogi, która nas doprowadziła do momentu obecnego. Warto to sobie zapisać i zapamiętać, choć tekst długi, ale i tak dobrze pakujący w znośną całość, bądź co bądź, dwa lata wielopoziomowych wywijasów globalizującego się świata. (Dziękuję blogowi legaartis.pl/blog za znalezienie tego ciekawego tekstu).

Głos ma profesor Michel Chossudovsky: Covid to największe kłamstwo w historii świata

Destabilizacja struktury społecznej, politycznej i ekonomicznej 190 suwerennych państw nie może stanowić „rozwiązania” w walce z wirusem. Ale to było „rozwiązanie” narzucone, które było wdrażane w kilku etapach od samego początku kryzysu koronowirusowego  w styczniu 2020 roku. To zniszczenie ludzkiego życia. To destabilizacja społeczeństwa obywatelskiego.

Fałszywa nauka wspierała ten niszczycielski program. Kłamstwa zostały podtrzymane przez masową kampanię dezinformacyjną w mediach. 24/7, nieustanne i powtarzające się  „ostrzeżenia o Covid”  w ciągu ostatnich dwóch lat. Historyczna blokada z 11 marca 2020 r. wywołała chaos gospodarczy i społeczny na całym świecie. Był to akt „wojny ekonomicznej”:  wojny przeciwko ludzkości. 

Ten diabelski program podkopał suwerenność państw narodowych. Przyczynił się do fali bankructw. Zubożył ludzi na całym świecie. Doprowadziło to do spirali globalnego zadłużenia denominowanego w dolarach. […]. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii cyfrowych i komunikacyjnych zablokowanie i „zamknięcie” światowej gospodarki jest bezprecedensowe w historii świata.

Główna rola testu łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR)

Od samego początku zarówno media, jak i rządy pomijały i ignorowały wady i fałszerstwa dotyczące testu RT-PCR jako środka wykrywania rozprzestrzeniania się wirusa i identyfikacji SARS-CoV-2.

PCR to proces. Nie mówi ci, że jesteś chory”. Dr Kary Mullis , laureat Nagrody Nobla i wynalazca RT-PCR, zmarł w sierpniu 2019 roku.

To niewłaściwe użycie techniki RT-PCR jest stosowane przez niektóre rządy jako bezwzględna i celowa strategia  uzasadniająca nadmierne środki, takie jak naruszenie dużej liczby praw konstytucyjnych, … pod pretekstem pandemii opartej na wielu pozytywnych RT- Testy PCR, a nie na rzeczywistej liczbie pacjentów”.

„Cała baza danych „potwierdzonych przypadków Covid-19” jest nieprawidłowa”. Dr Pascal Sacré jest belgijskim lekarzem specjalizującym się w intensywnej opiece medycznej i uznanym analitykiem zdrowia publicznego.

Medialna dezinformacja dominuje od ponad dwóch lat, mimo że zarówno WHO, jak i CDC (ze zwykłymi insynuacjami) potwierdziły to, co było wiadome od samego początku w styczniu 2020 r., a mianowicie, że  test RT-PCR służył do uzasadnienia każdego mandatu polityczny obejmującego blokady, dystans społeczny, maskę, ograniczenie siły roboczej, zamknięcie działalności gospodarczej itp. był wadliwy i nieważny. 

WHO wycofała się z tego ponad rok temu, 20 stycznia 2021 r. Kilka miesięcy później  Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) (21 lipca 2021 r.) wezwało do  wycofania  testu PCR jako ważnej metody wykrywania i identyfikacja SARS-CoV-2.  Ponadto WHO w styczniu 2020 r. nie posiadała wyizolowanej i oczyszczonej próbki nowego wirusa 2019-nCov. Berliński zespół wirusologiczny (kierowany przez Drostena): „Zaleca się WHO, aby w przypadku braku izolatu  wirusa 2019-nCoV , podobny  2003-SARS-CoV  został użyty jako „zastępca” (punkt odniesienia) nowego wirusa”.

Od 31 grudnia 2021 r. test PCR nie jest już uznawany za ważny przez CDC w USA.  Więcej informacji:  CDC nie uznaje już testu PCR za prawidłową metodę wykrywania „potwierdzonych przypadków Covid-19”? CDC potwierdziło teraz, że test PCR  nie rozróżnia skutecznie wirusa Covid-19 od grypy sezonowej. Pozytywny wynik PCR nie oznacza „przypadku potwierdzonego przez Covid-19”. Może to być grypa lub przeziębienie koronowe.  CDC wezwał do jej wycofania z dniem 31 grudnia 2021 r.

Fałszywe dane: 465 milionów tak zwanych „potwierdzonych przypadków Covid-19”

Jeśli test PCR jest nieważny (potwierdzone licznymi badaniami, a także WHO, CDC),  465 milionów tak zwanych „potwierdzonych przypadków Covid-19”  (patrz wykres poniżej, 18 marca 2022 r.) zebranych i zestawionych na całym świecie od początku Kryzys Covid-19 jest bez znaczenia.

Traktat pandemiczny i kod weryfikacyjny QR 

Na początku marca 2022 r. powołano Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB)  z mandatem do   stworzenia  „Traktatu Pandemicznego”,  tj. globalny podmiot zarządzania zdrowiem pod auspicjami WHO, który byłby nadrzędny wobec władzy państw członkowskich WHO: „INB odbyło swoje pierwsze spotkanie w celu opracowania i negocjowania międzynarodowego instrumentu dotyczącego zapobiegania pandemii, gotowości i reagowania  pod zwierzchnictwem WHO” (Mercola).

Traktat pandemiczny  jest powiązany z  projektem QR Verification Code WHO,  którego celem jest stworzenie globalnego banku danych cyfrowych dla 7,9 miliarda ludzi. Obie inicjatywy mają być realizowane równolegle przez WHO we współpracy z  ID2020  i  Gavi Alliance , które są finansowane przez Fundację Gatesa. Peter Koenig  opisuje kod QR jako „w pełni elektroniczny identyfikator – łączący wszystko ze wszystkim, co dotyczy każdej osoby (rejestry zdrowia, bankowe, osobiste i prywatne itp.)”. Według  Davida Scripaka:  „Pracuje światowy system cyfrowej identyfikacji. [Celem] WEF – i wszystkich  banków centralnych  [jest] wdrożenie globalnego systemu, w którym dane osobowe każdego zostaną włączone do sieci cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC)”.

Kod weryfikacyjny QR potencjalnie przygotowuje grunt pod wprowadzenie „globalnego państwa policyjnego”  kontrolowanego przez establishment finansowy. Jest to część tego, co nieżyjący już  David Rockefeller  nazwał „marszem w kierunku rządu światowego”. Zasadność zarówno  traktatu pandemicznego, jak i kodu weryfikacyjnego QR  pod auspicjami WHO opiera się na założeniu, że  rzekoma „pandemia Covid-19 jest prawdziwa”  i że „szczepionka mRNA stanowi ROZWIĄZANIE dla rzekomej pandemii Covid-19”.

Obie inicjatywy opierają się na jawnych oszustwach i korupcji. Jakie są dowody:

1. Liczba „potwierdzonych skumulowanych przypadków Covid-19” wynikająca z testu RT-PCR nie uzasadniała  decyzji WHO o oficjalnym rozpoczęciu pandemii w dniu 11 marca 2020 rLiczby były śmiesznie niskie. Nie było dowodów na to, że SARS-CoV-2 rozprzestrzeniał się w kraju lub za granicą.

2. Instrukcje lockdownowe przekazane w marcu 2020 r. do ponad 190 państw członkowskich ONZ są całkowicie bezzasadne.

3. Metodologia wykorzystująca test PCR do wykrywania i identyfikacji SARS-CoV2 i jego rzekomych wariantów została uznana przez WHO i CDC za całkowicie dysfunkcyjną, jak opisano powyżej.

4. Wszystkie dane dotyczące  skumulowanych potwierdzonych przypadków Covid-19  zebrane przez rządy krajowe i zestawione przez WHO od stycznia 2020 r. są nieważne i bez znaczenia.

5. Szczepionka Covid-19 wprowadzona na rynek w listopadzie 2020 r. spowodowała wzrost śmiertelności i zachorowalności na całym świecie

W tym artykule rozróżnię kilka faz ewolucji tego kryzysu.

Faza I: śmiesznie niska liczba „potwierdzonych przypadków Covid-19” wykorzystanych do uzasadnienia wybuchu pandemii Covid-19

Od samego początku szacunki „potwierdzonych przypadków pozytywnych” były częścią „gry w liczby”. Pierwszym etapem tego kryzysu było uruchomienie  przez WHO w dniu  30 stycznia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym  (PHEIC) . Choć oficjalnie nie został oznaczony jako „pandemia”, przyczynił się jednak do inicjowania kampanii strachu. Liczba „potwierdzonych przypadków” opartych na błędnych szacunkach (PCR) wykorzystanych do uzasadnienia tej dalekosiężnej decyzji była śmiesznie niska.

Populacja na całym świecie poza Chinami jest rzędu 6,4 miliarda. 30 stycznia 2020 r. poza Chinami odnotowano 83 przypadki w 18 krajach, a tylko 7 z nich nie miało związku z przebywaniem na terenie Chin. (zob. WHO, 30 stycznia 2020 r.).

83 przypadki poza Chinami: Nie było „podstaw naukowych” uzasadniających rozpoczęcie ogólnoświatowego zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Następnego dnia, 31 stycznia 2020 Prezydent Trump zawiesza podróże lotnicze z Chinami , co przyczyniło się do szerszego kryzysu w podróżach lotniczych i handlu towarami. Pięć  tak zwanych „potwierdzonych przypadków” w USA  wystarczyło, aby „uzasadnić”  decyzję prezydenta Trumpa z 31 stycznia 2020 r.

20 lutego 2020 r.:  Na konferencji prasowej w czwartek po południu 20 lutego (czasu CET) podczas  briefingu w Genewie dyrektor generalny WHO,  dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział, że „obawia się, że szansa na powstrzymanie epidemii koronawirusa „zamyka się”… Myślę, że okno możliwości nadal istnieje, ale okno się zawęża”. Oświadczenia te zostały oparte na 1076 „potwierdzonych przypadkach” poza Chinami dla populacji 6,4 miliarda.

Ten „szok i przerażenie” przyczyniły się do nasilenia kampanii strachu, mimo że liczba potwierdzonych przypadków poza Chinami była wyjątkowo niska. 20-21 lutego 2020 r. to początek krachu finansowego 2020, któremu przewodziło oświadczenie dr. Tedrosa. 

11 marca 2020: Blokada. 44 729 „potwierdzonych przypadków” jako uzasadnienie zamknięcia 190 gospodarek narodowych

 Pandemia jest szeroko definiowana jako:

„Wybuch choroby występujący na dużym obszarze geograficznym (takim jak wiele krajów lub kontynentów)  i zazwyczaj dotykający znaczną część populacji” (Webster-Merriam, podkreślenie dodane). Zakładając, że test PCR jest wiarygodny (a tak nie jest), liczba  skumulowanych potwierdzonych przypadków  11 marca była śmiesznie niska. 44 279 przypadków PCR pozytywnych na całym świecie, poza Chinami.

TO OSZUSTWO. 11 MARCA 2020 NIE BYŁO PANDEMII.

Dyrektor generalny WHO przygotował już scenę ze swoim przekazem: „świat powinien zrobić więcej, aby przygotować się na możliwą pandemię koronawirusa”. Światowa Organizacja Zdrowia wezwała kraje, aby znalazły się „w fazie gotowości”. {stan na 11 marca 2020]

Świat: pozytywnych wyników – 125.260 (6.741 nowych), zgonów 4.613

Chiny: pozytywnych wyników – 80.981 (26 nowych), zgonów 3.173

poza Chinami: pozytywnych wyników – 44.279 (6.915 nowych), zgonów 1.440

WHO oficjalnie ogłosiła ogólnoświatową pandemię w czasie, gdy  liczba potwierdzonych przypadków poza Chinami (6,4 miliarda ludności) była rzędu   44 279 i 1440 zgonów  ( dane zarejestrowane przez WHO na dzień 11 marca (12 marca) (patrz tabela powyżej Są to liczby wykorzystane do uzasadnienia zablokowania i zamknięcia 190 gospodarek krajowych. (Liczba zgonów poza Chinami wymieniona  na konferencji prasowej Tedros wyniosła 4291 ).

W USA, zarejestrowanych 11 marca 2020 r., według Johna Hopkinsa było:  1.335 „przypadków” i 29 zgonów  („przypuszczalne” dodatnio potwierdzone przez testy PCR).

Według WHO 9 marca w USA było 3457 przypadków.

W Stanach Zjednoczonych 9 marca 2020 r. było  3457 „potwierdzonych przypadków”  na populację 329,5 mln osób.

W Kanadzie 9 marca 2020 r. było  125 „potwierdzonych przypadków” na populację 38,5 miliona osób.

W Niemczech 9 marca 2020 r. było  2948 „potwierdzonych przypadków” na populację 83,2 mln osób.

Takie liczby posłużyły do ​​uzasadnienia  „zamknięcia”  USA, Kanady i Niemiec spośród ponad 190 krajów w marcu 2020 r.

Natychmiast po ogłoszeniu 11 marca 2020 r. WHO wezbrała ogólnoświatowa kampania strachu

Jednak to właśnie na podstawie tych  44.729 przypadków nałożono na 190 suwerennych kraje szeroko zakrojoną politykę blokowania w  ramach złożonej procedury podejmowania decyzji, która nieuchronnie wymagała korupcji i przekupywania wyższych urzędników państwowych. Po zamknięciu 11 marca nastąpił „ Czarny czwartek ”, drugi poważny krach finansowy, który nastąpił natychmiast po ogłoszeniu pandemii.

Etap II. Marzec-grudzień 2020: Kampania Strachu. Test PCR wchodzi na wyższy bieg

Od marca 2020 r. aż do wprowadzenia na rynek szczepionki mRNA Covid-19 w listopadzie 2020 r. test PCR wrzuca najwyższy bieg. Od 11 marca 2020 r., po zablokowaniu, rządy krajowe zostały wezwane do wdrożenia testu PCR-RT na masową skalę w celu zwiększenia liczby przypadków Covid pozytywnych na całym świecie. Testować, testować, testować:  Liczby zaczęły rosnąć w celu generowania coraz większej liczby fałszywych statystyk. Bardzo mała liczba pozytywnych przypadków występowała na początku marca. A potem dodatnie przypadki Covid osiągają niebotyczny poziom w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

Faza III. Początek listopada 2020 r. Rozpoczęcie ogólnoświatowego programu szczepień przeciw Covid

Podtrzymywana przez dezinformację w mediach, szczepionka mRNA została przedstawiona jako rozwiązanie do powstrzymania pandemii. Obszernie udokumentowana „szczepionka” od samego początku wywołała w grudniu 2020 r. tendencję wzrostową śmiertelności i zachorowalności.

Wideo W wielu krajach  nastąpiła znaczna zmiana śmiertelności po wprowadzeniu „szczepionki” mRNA.

Dowody są przytłaczające. Najnowsze  oficjalne dane wskazują na około 65 629 zgonów związanych z wstrzyknięciem Covid-19 i 10 439 642 odczynów zgłoszonych na dzień 24 lutego 2022 r. dla UE, USA i Wielkiej Brytanii łącznie. Jednak tylko niewielka część ofiar lub rodzin zmarłych przejdzie przez żmudny proces zgłaszania zgonów i zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką krajowym organom ds. zdrowia. To „szczepionka” mRNA Covid-19, a nie wirus SARS-CoV-2 jest „zabójcą”.  

Więcej informacji można znaleźć w: „Killer Vaccine” na całym świecie. 7,9 miliarda ludzi ”.

Dezinformacja w mediach: Wirus jest zabójcą typu „uderz i uciekaj”, „szczepionka ratuje życie!”

SARS-CoV2 wykryty w teście PCR jest bezlitośnie przedstawiany jako  „wirus zabójca” – „istnieje wiele kluczowych niewiadomych dotyczących tego wirusa, w tym  sposób, w jaki dokładnie zabija, czy przekształci się w coś bardziej – lub mniej – śmiertelnego  …”. (Nature)

Sensacyjny raport BBC pod tytułem:  „Dlaczego wirus jest takim zagrożeniem”  twierdzi (błędnie cytując „opinię naukową”), że  wirus „ma „uderzeniową i zabójczą taktykę ewolucyjną ”, aby rozprzestrzeniać infekcję Covid-19 daleko i szeroko. Aktualny raport opublikowany dwa tygodnie przed wprowadzeniem szczepionki mRNA:

„Mistrz oszustwa. We wczesnych stadiach infekcji  wirus jest w stanie oszukać organizm . „To [wirus] zachowuje się jak zabójca „uderz i uciekaj”. „Ilość wirusa w naszym ciele zaczyna osiągać szczyt w dniu poprzedzającym zachorowanie.” „Ale mija co najmniej tydzień, zanim Covid rozwinie się do punktu, w którym ludzie będą potrzebować leczenia szpitalnego. „ To naprawdę genialna taktyka ewolucyjna  – nie kładziesz się do łóżka, wychodzisz i dobrze się bawisz”, mówi prof. Lehner. „Wirus jest więc jak niebezpieczny kierowca uciekający z miejsca zdarzenia  –  wirus przeszedł do następnej ofiary na długo przed tym, zanim albo wyzdrowiejemy, albo umrzemy.” Mówiąc poważnie,  „wirus nie dba o to, czy umrzesz”,  mówi [Cambridge] prof. Lehner, „to jest wirus, który trzeba pokonać”. „Działa na ciało dziwne i robi nieoczekiwane rzeczy (BBC, James Gallagher, 22 października 2020 r.,)

Co za bzdury! BBC personalizuje zabójcę wirusa w celu wywołania paniki. Te sensacyjne raporty są nie tylko oparte na wynikach błędnych testów PCR, ale także są sprzeczne z oficjalną definicją Covid-19 WHO: „Najczęstsze objawy  Covid-19  to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. … Objawy te są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektórzy ludzie zarażają się, ale mają bardzo łagodne objawy. Większość ludzi (około 80%) wraca do zdrowia bez konieczności leczenia szpitalnego. Około 1 na 5 osób, które chorują na Covid-19, poważnie zachoruje i ma problemy z oddychaniem”.

Co więcej, rzadko wspominane przez media lub przez polityków:  CDC (która jest agencją rządu USA) potwierdza, że ​​Covid-19 jest podobny do grypy: Grypa i COVID-19 są zakaźnymi chorobami układu oddechowego, ale są wywoływane przez różne wirusy. COVID-19 jest wywoływany przez zakażenie nowym koronawirusem (zwanym SARS-CoV-2), a grypa jest powodowana przez zakażenie  wirusami grypyPonieważ niektóre objawy grypy i COVID-19 są podobne, może być trudno odróżnić je na podstawie samych objawów, a testy mogą być konieczne, aby potwierdzić diagnozę. Grypa i COVID-19 mają wiele wspólnych cech, ale istnieją między nimi pewne kluczowe różnice”.

Gdyby opinia publiczna została poinformowana i uspokojona, że ​​Covid jest „podobny do grypy”, kampania strachu upadła. A program szczepień zostałby wprost odrzucony. Warto zauważyć, że „szczepionka” mRNA przedstawiona opinii publicznej jako rozwiązanie w zakresie ograniczenia zabójczego wirusa opierała się na teście PCR jako ważnym sposobie oceny rozprzestrzeniania się choroby. W Stanach Zjednoczonych „szczepionkę” mRNA uruchomiono 14 grudnia 2020 r. Sześć tygodni później (20 stycznia 2021 r.) WHO uchyliła ważność testu PCR. Z kolei 21 lipca 2021 r. CDC uznała PCR za nieważny jako sposób na wykrycie wirusa.

Faza IV: 26 listopada 2021, „Czarny piątek”. Wariant Omicron

Pamiętajmy, że kryzys „marki” Omicron wciąż trwa. Przerażający. Nowatorski wariant Covida rzekomo odkryty w Afryce Południowej, który rozprzestrzenia się na całym świecie. Jak to zostało wykryte? Testy PCR? Zaczęło się w Czarny Piątek, dzień po Święcie Dziękczynienia, 26 listopada 2021 roku. Wywołało to ponowną kampanię strachu, a także niestabilność na giełdach, a akcje producentów szczepionek Big Pharma poszybowały w górę. Zachęcano ludzi do robienia „szczepionkowych” zastrzyków przypominających.

Ogłoszenie Omicrona było starannie przygotowanym oszustwem. Dwa dni później WHO grzecznie uchyliła oświadczenie własnej doradczej grupy zadaniowej: „Obecnie nie ma informacji sugerujących, że objawy związane z mutacją Omicron różnią się od objawów występujących w innych wariantach”.

Z kolei dr Angelique Coetzee, przewodnicząca South African Medical Association (SAMA) opisał wariant Omicron jako: „bardzo łagodny, dla nas [są to] łagodne przypadki.  … Rozmawiałem z innymi moimi kolegami i dają ten sam obraz”.

Te korekty w żaden sposób nie zakłóciły całodobowej kampanii strachu podsycanej przez medialną dezinformację. W rzeczywistości wywołało to panikę. W międzyczasie rozpoczęto masową kampanię testów domowych.

Faza V: miliardy testów domowych i antygenowych rozprowadzonych na całym świecie

Masowe testy domowe: strach jest „dobry dla biznesu”. Dosłownie miliardy zestawów do testów antygenowych i domowych zostały rozprowadzone na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych udostępniono ponad miliard zestawów testowych dla populacji 340 milionów Amerykanów. W Kanadzie rozprowadzono 291 milionów zestawów testowych. Populacja Kanady liczy 38,5 miliona.

W wielu krajach „śmiertelny” wariant Omicron stał się pretekstem do wprowadzenia ponownych częściowych blokad, przyspieszenia obowiązywania nakazu szczepień, ograniczeń w podróżach oraz nakazów zamknięcia i pozostawania w domu w okresie świątecznym i noworocznym. Poniżej znajdują się dane dotyczące tak zwanych „potwierdzonych przypadków Covid-19” na całym świecie na początku listopada 2021 r. (11.01.2021).

Zwiększanie liczby FAŁSZYWYCH „potwierdzonych przypadków Covid-19”

Zbiegając się z kryzysem związanym z „falą” Omicrona, gwałtowny wzrost importu i dystrybucji dosłownie miliardów domowych zestawów testowych i testów antygenowych na całym świecie przyczynił się do zwiększenia liczby FAŁSZYWYCH „potwierdzonych przypadków Covid-19”.

W ciągu niespełna 5 miesięcy (od 1 listopada 2021 do 18 marca 2022) łączna liczba potwierdzonych przypadków prawie się podwoiła. Zakup ponad miliarda zestawów testowych do domu i antygenów przez Joe Bidena w USA, Biały Dom ogłosił w styczniu, że kupuje na koszt podatników: „ Miliard testów do udostępnienia Amerykanom za darmo z zamówieniem online pół miliarda testów rozpoczyna się 19 stycznia”. Zakup ten był dodatkiem do wcześniejszych dostaw kilkuset milionów domowych zestawów.

Od końca listopada domowe zestawy testowe przyczyniły się do wzrostu liczby tak zwanych „potwierdzonych przypadków” w USA (patrz wykres poniżej). Dane te są fałszywe, ponieważ WHO i CDC zaklasyfikowały test PCR jako całkowicie nieważny. A testy domowe są klasyfikowane jako mniej wiarygodne niż test PCR, który jest uważany za złoty standard.

Justin Trudeau zakupił 291 milionów zestawów do testów domowych i antygenów

W Kanadzie premier  Justin Trudeau nakazał dostawę  94 milionów zestawów do szybkiego testu domowego  (zestawy do samodzielnego testowania i testowania antygenu) w listopadzie 2021 r., które zostały dostarczone i rozprowadzone w prowincjach. Kolejne 140 milionów zostało zamówione przez rząd federalny na początku stycznia 2022 roku kosztem 1,7 miliarda dolarów kanadyjskich na koszt podatników.

Populacja Kanady wynosi 38,5 miliona, a obecnie mamy 291 milionów zestawów do szybkich testów na obecność antygenów (patrz tabela poniżej).  Innymi słowy, dokładnie 7 testów na osobę. Proces ten przyczynił się w ciągu ostatnich kilku miesięcy do wywołania strachu i spustoszenia w kanadyjskich rodzinach, jednocześnie zwiększając liczbę tak zwanych „potwierdzonych przypadków Covid-19”. Szacowany koszt dla kanadyjskich podatników jest rzędu 3,5 miliarda dolarów kanadyjskich.

Test PCR „Złoty standard”

Jak na ironię, testy domowe są porównywane do wadliwego testu PCR, który jest obecnie utrzymywany jako tak zwany  złoty standard. Według NYT (zaktualizowane 10 listopada 2021 r.) szybkie testy antygenowe i domowe testy są mniej skuteczne niż test PCR: „Szybkie testy antygenowe są mniej wiarygodne w wykrywaniu Covid-19 u osób z niskim poziomem wirusa w porównaniu ze „złotymi standardami” testów PCR, które można uzyskać od lekarza. Jedno z badań wykazało, że szybki test antygenu domowego miał  64 procent szans na prawidłowe wykrycie  wirusa u osób z objawami, u których wynik testu PCR był pozytywny”. (Test wykrył tylko około 36 procent osób, które miały wirusa, ale nie miały objawów).

NYT nie przyznaje, że CDC wezwało do przerwania testu PCR „Złotego Standardu” 23 lipca 2021 r. przed jego oficjalnym wycofaniem w dniu 31 grudnia 2021 r. (patrz analiza powyżej).

Dyrektywa CDC milcząco przyznaje, że  test PCR nie rozróżnia skutecznie między „SARS-CoV-2 a wirusami grypy”Wiemy o tym od samego początku. Chociaż zajęło im prawie dwa lata, aby rozpoznać, że test PCR jest całkowicie wadliwy i nieważny, test PCR jest utrzymywany jako złoty standard w odniesieniu do testów antygenowych i domowych zestawów testowych.

 • 31 grudnia 2021 CDC deklaruje test PCR jako nieważny
 • Nieprawidłowy test PCR utrzymany jako Złoty Standard
 • Miliardy i miliardy testów antygenowych i domowych podnoszą liczby testów
 • 12 marca 2022, 452 201 564 skumulowana liczba testów

Wyniki testów domowych i testów antygenowych są bez znaczenia. W żadnym wypadku nie potwierdzają wzrostu tak zwanych „potwierdzonych przypadków Covid-19”. Wzrost liczby można w dużej mierze przypisać ogólnoświatowej sprzedaży i dystrybucji miliardów testów domowych i testów antygenowych. To z kolei przyczyniło się do nowej fali strachu i zakłóceń społecznych. Ten sztuczny wzrost tak zwanych „potwierdzonych przypadków Covid-19” nastąpił w czasie, gdy zaszczepiono już duży procent światowej populacji.

„Strach jest dobry dla biznesu”: duże pieniądze za zestawami do samotestowania Covid-19

Stawką jest wielomiliardowa operacja sprzedaży i dystrybucji zestawów do samotestowania Covid-19 na całym świecie przez kilka lat. W grudniu 2021 r. Bloomberg poinformował, że „rynek samotestowania osiągnie „5,96 miliarda dolarów w 2020 r. i oczekuje się, że do 2027 r. osiągnie 8,11 miliarda dolarów”. Dane te dotyczą wyłącznie rynku amerykańskiego, który stanowi około 4% światowej populacji. Istnieją dowody na to, że zestawy do samotestowania są obecnie sprzedawane w większej liczbie krajów. To wielomiliardowy program nastawiony na zysk.

Kto jest właścicielem praw własności intelektualnej? 

Fundacja Gatesa odegrała kluczową rolę w uruchomieniu „samodzielnych testów na Covid-19”, które zostały zatwierdzone przez FDA pod koniec marca 2021 r. „FDA podjęła tę decyzję na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez  United Health Group. Fundacja Gatesa zapewniła wsparcie techniczne przy projektowaniu tego badania” (Fundacja Gatesa).

W sierpniu 2021 r. Fundacja Gatesa wraz z Open Society Foundation Sorosa zainwestowała w „przejęcie Mologic, brytyjskiej firmy  specjalizującej się w opracowywaniu technologii szybkiego testowania, w tym w przypadku Covid-19  i różnych chorób tropikalnych”. Firma Mologic jest jako „lider w dziedzinie szybkich testów, [co] stanowi wyjątkową okazję”. Ta inicjatywa polegała na „rebrandingu” Mologic w „społeczne przedsiębiorstwo non-profit”, które działałby pod auspicjami  Global Access Health, Fundacji Gatesa  Deklarowanym celem GAH jest działanie jako „przedsiębiorstwo społeczne, które rozszerza dostęp  do przystępnych cenowo najnowocześniejszych technologii medycznych, takich jak testy diagnostyczne  i procesy produkcyjne”.

o autorze

Profesor Michel Chossudovsky jest wielokrotnie nagradzanym autorem, emerytowanym profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Ottawie, założycielem i dyrektorem Centrum Badań nad Globalizacją (CRG) w Montrealu oraz redaktorem Global Research.

Podjął badania terenowe w Ameryce Łacińskiej, Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Subsaharyjskiej i na Pacyfiku i pisał obszernie na temat gospodarek krajów rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa i nierówności społecznych. Podjął również badania w dziedzinie ekonomii zdrowia (Komisja Gospodarcza ONZ ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC), UNFPA, CIDA, WHO, rząd Wenezueli, John Hopkins  International Journal of Health Services  ( 19791983).

Jest autorem 13 książek, w tym „Globalizacja ubóstwa i nowy porządek świata” (2003), „Wojna z terroryzmem” (2005), „Globalizacja wojny” i „Długa wojna Ameryki przeciwko ludzkości” (2015).

Jest współtwórcą Encyclopaedia Britannica. Jego pisma zostały opublikowane w ponad dwudziestu językach. W 2014 roku został odznaczony Złotym Medalem Zasługi Republiki Serbii za publikacje o wojnie agresywnej NATO przeciwko Jugosławii. Można się z nim skontaktować pod adresem: crgeditor@yahoo.com

Zacytował Jerzy Karwelis

Wszystkie wpisy na moim blogu „Dziennik zarazy”

About Author

13 thoughts on “7.05. Cała prawda o kowidzie zaczyna docierać do głów

 1. Faktycznie z tą chorobą było tak (bo oryginał juz się w zasadzie wyczerpał), że ok. 5 dni nie dawała oznak zarażenia. Ale i zarazliwość była taka sobie, bo wymagała dłuższego przebywania w zamkniętym pomieszczeniu z nosicielem, choć i to nie zawsze bo nabywca musiał mieć jakąś podatność (patrz: genetyczna skłonność 14% Polaków do zachorowań na C19, odkryta przez zespół prof. Kościuszko). Potem ok. 7 dni chorowania zwykłego, i jeśli bez właściwych lekarstw, to mogło się zaostrzyć do zagrażającej życiu fazy spadku natlenienia krwi, rozpoznawanej częściowo błędnie jako zapalenie płuc. Częściowo, gdyż ta faza była chorobą naczyniową płuc, w której zwykle nie było juz wirusa a antybiotyki leczyły tylko pochodne efekty tego stanu w płucach. Kolejne 2-3 tygodnie w szpitalu i znów, jeśli bez wmuszanego respiratora kończącego żywot, to zwykle człowiek zdrowiał. O ile wierzyć testom na przeciwciała na białko S, ta choroba jest czymś innym od grypy, choć grypy serii A/H1N1 miały równie ostrą fazę oddechową.
  Skąd wiem: przebieg choroby swojej i znajomych w zeszłym roku – to moje świadectwo w świecie pół- i ćwierćprawd, wersja „RODO compliant”.

  1. Dodam jeszcze, że znam człowieka, którego w fazie spadku saturacji zmuszano do dmuchania w słomkę w dzień i w nocy, i po łącznie 10 dniach od początkowych objawów, zaczął wracać do zdrowia. Łącznie wszyscy znani mi chorujący to średnia wieku 50, i oczywiście, jak pisano, występowała pewna ilość pokowidowych ubytków sprawności, w większości w całości przemijające po paru miesiącach, niemniej trudne w trakcie. Piszę tylko o niezaszprycowanych, dla jasności.

   1. To tytan jakiś musiał być. 10 dni dmuchania w słomkę w dzień i w nocy i przeżyć to trzeba mieć niezłe zdrowie. Zazwyczaj ludzie po 48 h bez snu tracą przytomność. A tu gość przez 10 dni dmuchał. Pewnie to ten sam o którym pisałaś, że respirator mu płuca rozerwał. Zabili go i uciekł, co często w bajkach się zdarza.

    1. Tylko takie leszcze jak Ty nie potrafią wytrzymać dwóch dób bez snu. Taki „mundry”, a nie wie do czego jest zdolny młody organizm.

     1. Tylko osiołki nie wiedzą, że tolerancja na brak snu rośnie z wiekiem. Słyszałem jednak, że „zdolny młody organizm” w stanie głodu alkoholowego biegał za bimbrem przez kilka dni bez przerwy i snu. To by się zgadzało z tym co piszesz o swoim „zdolnym młodym organizmie”. To pewnie jeden z tych przypadków, ale to są wyjątki.

     2. Widzisz betoniarka, nawet kontekstu zdania nie jesteś w stanie zrozumieć „do czego jest zdolny” tzn co potrafi idioto. Nie musisz nam tu swojego życia opowiadać, jak nie mogłeś i nie możesz żyć bez alkoholu, przy niedzieli to u Ciebie normalne, dasz radę jutro wstać i posprzątać resortówkę?

     3. „Tylko osiołki nie wiedzą, że tolerancja na brak snu rośnie z wiekiem.” Gdzie to Ty wyczytałeś? Ja ludzie wiekowi nie są w stanie długo spać, to nie znaczy, że są w stanie długo wytrzymać bez snu debilu. Gdzie takich kretynów produkują?

  2. dwa dni – pierwszy zawroty głowy i osłabienie, drugi – ból wszystkich mięśni, który przeszedł po jednej pastylce przeciwbólowej. I po covidzie. Żadnych problemów z oddychaniem itp. Większość moich znajomych przechodziła to ciężej lub dużo ciężej niż ja, ale oni prawie wszyscy się szczepili. 🙂

   1. Test na przeciwciała na Spike częściowo może powiedzieć czy to był C19, bo organizm mógł nie uruchamiać aż takiej odpowiedzi, zwłaszcza jak trwało tak krótko. Albo to była właśnie grypa, jak u jednego z moich znajomych.

    1. Mówię o objawach potwierdzonych testem najpierw domowym, a potem już tym oficjalnym. Nie, nie, to nie grypa. To był tylko covid 🙂

     1. Ok, moze tak być. Niemniej obecna pseudomedycyna zrobiła bardzo wiele, żeby nadmuchać zakażenia, realnie i medialnie. Dlatego w większości przypadków można wnioskować tylko po przeciwciałach, a nawet to jest obciążone wątpliwością.

 2. Mój ulubiony filmik z czasów plandemii, sprzed roku, nadal mam ciarki jak oglądam…
  Film dający nadzieję. Z drugiej strony- ile tych nadziei już było …?
  https://ourtube.co.uk/v/7209?page=1

  Wczoraj był 11 pogrzeb (według moich dwuletnich notatek) tym razem znajomego wuja. Potrójnie zaszczepiony , miesiąc po szpitalnym kowidzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *