16.04. Wódka i kapusta kontra model Fergusona

3

16 kwietnia, dzień 410.

Wpis nr 399

zakażeń/zgonów

2.660.088/61.208

Wczoraj było o Białorusi, ale w kontekście polityki międzynarodowej. Ja sobie obiecałem jeszcze w kwietniu 2020, że będę śledził również epidemiologiczne losy tego kraju, który wybrał inną strategię postępowania wobec koronawirusa. A więc pora zajrzeć tam po ładnych paru miesiącach. Przypomnę, że wszyscy wróżyli Łukaszence, że lada chwila będzie miał trupy na ulicach, bo wybrał ludową terapię „wódka i kapusta”. Zobaczmy czy tak było i jak to się kończy.

Chciałem zrobić porządny risercz „w temacie”, ale wpis Dariusza Zdebla, już po raz drugi, dał mi gotowca w temacie, cytuję go więc w całości.

Białoruś jest fenomenem w Europie. W chwili, gdy wszystkie kraje wprowadziły lockdown została jedynym krajem w Europie, który nie wprowadził żadnych blokad. Na podstawie modelu Neila Fergusona zgodnie, z którym, gdyby nie wprowadzono blokad czekały nas miliony zgonów, na ulicach białoruskich miast powinny leżeć stosy trupów a tymczasem Białoruś odnotowała minimalny wzrost śmiertelności zadając kłam modelom Fergusona i Instytutu Hopkinsa.

W wyniku tego stała się bardzo niewygodna jako przykład odmiennej polityki zdrowotnej i przytomnie jest pomijana we wszelkich analizach przez zwolenników lockdownów.

Szczerze polecam artykuł wszystkim zainteresowanym pytaniem, dlaczego ludność Białorusi nie zaczęła masowo wymierać na skutek Covid 19.

How Belarus Exposes the Lockdown Lie – Jak Białoruś demaskuje kłamstwo o blokadzie – Rachel Allen

Większość europejskich rządów wprowadziła zamknięcie gospodarek, ograniczenia swobody przemieszczania się i inne polityki znane jako blokady. Było to rzekomo działanie w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się Sars-Cov-2, niebezpiecznego wirusa układu oddechowego, który powstał w Wuhan w Chinach. Niewiele krajów odrzuciło to podejście; najbardziej znanym z nich jest Szwecja. Jednak ciekawszym przypadkiem sprzeciwu wobec oficjalnej narracji jest Białoruś. Domniemana pandemia wybuchła w Europie w marcu 2020 r., a większość europejskich rządów przyjęła surową strategię blokowania. Odpowiedź Łukaszenki była znacznie bardziej ograniczona. Białoruska notatka prasowa z 25 marca 2020 mówi o kwarantannie ustanowionej dla ludzi, którzy wjeżdżają na Białoruś:

„We wszystkich punktach granicznych ustawiono stacje kwarantanny. Środki przesiewowe obejmują kontrole temperatury. Ten system kontroli naprawdę działa, zauważył [minister zdrowia] Vladimir Karanik. Pomogło to zidentyfikować objawy infekcji wirusowej u ponad 250 osób, jednak bezwzględna większość z nich miała grypę, paragrypę i adenowirusa. W przypadku pozytywnego wyniku testu na koronawirusa pracownicy służby zdrowia poddają swoje kontakty obserwacji medycznej. <Takie ukierunkowane podejście pomaga ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa> – powiedział minister”.

Łukaszenka zalecał również pozostanie w domu, jeśli ktoś ma objawy wirusa. Ogólnie rzecz biorąc, podejście białoruskie było najmniej autorytarne w Europie. Białoruski futbol szedł normalnie, a kibice mogli nadal uczestniczyć w meczach. Teatry, kawiarnie i inne imprezy towarzyskie trwały nadal, a gospodarka nie została wyłączona. Parady z okazji Dnia Zwycięstwa również odbyły się 9 maja, mimo że zostały odwołane w krajach takich jak Rosja. Łukaszenka również nie opóźnił zaplanowanych wyborów, w przeciwieństwie do Jacindy Ardern z Nowej Zelandii.

Zachodnie media potraktowały podejście Łukaszenki jako śmieszną ciekawostkę (w przypadkach, gdy nie zignorowały jej całkowicie). Kpili z wypowiedzi Łukaszenki na temat wódki i saun, unikając w ten sposób zadawania głębszych pytań. Według oficjalnej narracji Białoruś powinna być strefą śmierci, zniszczenia i katastrofy. Model Neila Fergusona – jeden z kluczowych elementów propagandy wykorzystanej do zablokowania Wielkiej Brytanii – przewidywał, że pozostawiony niekontrolowany Covid 19 zabije od 54.090 do 71.616 Białorusinów .

Więc jakie są fakty?

Populacja Białorusi wynosi około 9,5 miliona . Spośród tej populacji, na dzień 12 grudnia 2020 r., w sumie 1.263 zgonów odnotowano jako spowodowanych przez Covid-19. Wydaje się, że pierwszy zgon na Białorusi przypisany tej chorobie był w dniu 31 marca, przy czym każdego dnia odnotowywano od 2 do 11 zgonów do 12 grudnia. Jest rzeczą oczywistą, że 1.263 zgonów na 9,5 mln populacji jest liczbą znikomą i prawie nie świadczy o śmiertelnej pandemii, która przetoczyła się przez kraj. Jednak krytycy białoruskiego podejścia mogą twierdzić, że Łukaszenka ukrywa rzeczywistość zgonów Covid-19 w tym kraju.

Najbardziej logicznym sposobem zbadania tego pytania jest przyjrzenie się temu, czy w tym okresie na Białorusi w ogóle występuje nadmierna liczba zgonów, a jeśli tak, to ile. Oczywiście, tylko dlatego, że istniała nadmierna liczba zgonów, nie dowodzi tego, że zgony były spowodowane – lub w inny sposób – przez ukryte przypadki Covid 19. Jednak stosunkowo niewielka liczba nadmiernych zgonów ujawniłaby, że twierdzenie, że Łukaszenka ukrywa masowe zgony przed Covid 19 nie jest wiarygodne.

Według danych w drugim kwartale 2020 roku (kwiecień, maj i czerwiec) na Białorusi odnotowano nadwyżki zgonów . W tym okresie na Białorusi zmarło 35.858 osób, o 5.606 więcej niż w 2019 r. Analizując dane, widać, że zdecydowana większość tych nadwyżek zgonów miała miejsce w czerwcu, praktycznie żadnego w kwietniu, a niewielki w maju. Liczba ta jest raczej niewielka w porównaniu z przewidywaniami zagłady i zniszczenia przedstawionymi przez takich jak Neil Ferguson.

Porównanie z innym krajem, który wprowadził blokady, daje dalsze dowody na to, że siejące panikę prognozy dotyczące konsekwencji braku blokad są bezpodstawne. Tę analizę przeprowadzono, biorąc liczbę nadmiernych zgonów na Białorusi, a następnie obliczając te same liczby dla Anglii i Walii na podstawie tygodniowych danych dotyczących zgonów z 2019 i 2020 r. Na Białorusi odnotowano 5.605 dodatkowych zgonów w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. Z populacji 9,5 miliona. W Anglii i Walii w tym samym okresie odnotowano 54.798 zgonów z populacji 59,5 miliona. Populacja Anglii i Walii jest 6,26 razy większa niż Białorusi, więc podzielenie 54.798 przez 6,26 daje wynik 8.754. Gdyby Białoruś miała taką samą nadwyżkę śmiertelności jak Anglia i Walia, odnotowano by kolejne 3.149 zgonów na Białorusi. Inaczej mówiąc, gdyby Anglia i Walia miały taką samą nadwyżkę śmiertelności jak Białoruś, w omawianym okresie byłoby o 19.711 mniej zgonów.

Ten dowód wygląda potępiająco dla zwolenników blokady. Jest jednak jedna próba wyjaśnienia niskiego wskaźnika śmiertelności na Białorusi, pomimo faktu, że nie było tam blokady, wydrukowanej w British Medical Journal . W artykule przedstawiono cztery powody, dla których Białoruś ma niski współczynnik umieralności, z których niektóre oferują dane porównawcze z Wielką Brytanią.

Pierwszym powodem podanym w artykule jest to, że Białoruś ma znacznie większą liczbę łóżek na mieszkańca – 11 na 1000, w porównaniu z 2,5 na 1000 w Wielkiej Brytanii. Służba zdrowia generalnie zachowuje równowagę między liczbą łóżek wystarczającą do poradzenia sobie z kryzysem, a nie tak dużą liczbą, że marnuje się pieniądze na niepotrzebne łóżka. Można argumentować, że NHS [ministerstwo zdrowia WB] źle ocenia równowagę i skłania się ku zbyt małej liczbie łóżek na mieszkańca. Na przykład w Wielkiej Brytanii odnotowano dużą liczbę przypadków grypy w sezonie 2017-2018, a szpitale miały wysokie wskaźniki wykorzystania łóżek.

Jednak obłożenie łóżek w Wielkiej Brytanii znacznie spadło ze względu na blokady i politykę NHS dotyczącą wypisywania jak największej liczby pacjentów. 13 kwietnia 2020, kilka tygodni po zamknięciu, łóżka na ostrych dyżurach były puste w 40% . Nie oznacza to, że usługa zdrowotna byłaby całkowicie przytłoczona, gdyby nie została zamknięta (dla porównania łóżka NHS są zwykle zajęte w 90%). W rzeczywistości mogło tak być, że blokada kosztowała życie poprzez anulowanie leczenia, wydalenie ludzi ze szpitali i promowanie przekazu opartego na strachu, który zniechęcał ludzi do szukania leczenia.

Innym głównym argumentem artykułu jest to, że na Białorusi jest niewielka liczba osób starszych w domach opieki (jest ich 203 na 100.000 mieszkańców, w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii 854 na 100.000). Prawdą jest, że patogen układu oddechowego będzie łatwiej rozprzestrzeniał się w środowisku takim jak dom opieki ze względu na bliskość wrażliwych osób. Prawdą jest również, że w Wielkiej Brytanii w tym okresie odnotowano dużą liczbę zgonów w domach opieki.

Jednak polityka rządu Wielkiej Brytanii wobec domów opieki prawdopodobnie przyczyniła się przynajmniej do części nadmiernych zgonów spowodowanych w tym okresie. Ludziom w domach opieki rutynowo odmawiano leczenia szpitalnego i nie mogli uzyskać dostępu do lekarzy pierwszego kontaktu. Brak wizyt rodzin spowodował, że wielu starszych pacjentów poddało się psychicznie i pogorszył się ich stan. Żadnych zgonów z tego powodu nie można zatem przypisać wirusowi, ale polityce rządu. Argument zawodzi również jako motywacja do blokad. Jeśli większość zgonów ma miejsce w dość ograniczonym środowisku, takim jak dom opieki, zamknięcie całego społeczeństwa, takie jak zamykanie sklepów i wydarzeń sportowych, nie będzie miało wpływu na transmisję w tym środowisku.

Dwa inne powody podane w artykule – lepszy białoruski system testowania i brak zainteresowania Białorusią jako celem podróży – również nie mają wpływu na to, czy blokady są skuteczną strategią. Nie ma dowodów na to, że ludzie mają pozytywny wynik testu, ale nie ma objawów zakaźnych. Wynika z tego, że badanie większej liczby osób nie doprowadzi do mniejszej liczby zgonów, więc nie może to wyjaśniać niskiego wskaźnika śmiertelności na Białorusi bez blokady. Białoruś faktycznie przeprowadziła kwarantannę, podczas gdy Wielka Brytania nadal zezwalała na loty do tego kraju.

Artykuł twierdzi, że Białorusi (w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii) jest łatwiej zamknąć granice, ponieważ nie jest to główny cel podróży, co jest prawdą, ale nie można poważnie argumentować, że ustanowienie środków kwarantanny kosztuje więcej niż zamknięcie całego kraju. Gdy jakikolwiek hipotetyczny wirus jest również obecny w jakimś kraju w znacznej liczbie, kwarantanna również staje się nieistotna.

Sprawa Białorusi jest istotnym problemem dla tych osób, które argumentują, że blokady były konieczne, aby zapobiec masowym zgonom w wyniku śmiertelnej pandemii Covid-19. Ograniczone środki podjęte na Białorusi oznaczały niższą śmiertelność niż blokada wspierająca Anglię i Walię. Nie ma też jasnych argumentów, dlaczego Białoruś jest tak wyjątkowa, że ​​mogłaby obejść się bez blokad, podczas gdy inne kraje je miały.”

Jerzy Karwelis

Wszystkie wpisy na moim bloguDziennik zarazy”.

About Author

3 thoughts on “16.04. Wódka i kapusta kontra model Fergusona

  1. Białoruś i Afryka.
    Trup miał się słać gęsto. Nic takiego nie nastąpiło.
    I nikt z tego nie wyciąga wniosków bo nikomu decyzyjnemu na tym nie zależy.

  2. Obserwując rozwój covidowych wypadków w Zjednoczonym Królestwie i mając o tym kraju pewną wiedzę wyniesioną z bezpośredniej obserwacji stawiam tezę że tam wykorzystano „pandemię”
    do zredukowania obciążeń budżetowych. Całkiem świadomie i na zimno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *