27.06. Historia pandemii, cz. 8, czyli przyczyny braku autopsji oraz wyniki tych nielicznych.

9

27 czerwca, dzień 847.

Wpis nr 836

zakażeń/zgonów

88/0

Kolejna część publikacji Russela L. Blaylock’a pt. „Jaka jest prawda”, dzięki uprzejmości pana Mariusza Jagóry.

Wcześniejsza, pierwsza część była publikowana pt. „Jak medycyna zrezygnowała z nauki”, druga pt, „Bezprecedensowy atak„, trzecia pt. „Systemowe mechanizmy wzmocnienia wirusa„, część czwarta ptJak mity płaskoziemców okazały się prawdą„, część piąta pt.: „Zanik logiki, rozsądku i dowodów naukowych„, część szósta pt.: „Ponury bilans ujawnionych oraz potencjalnych NOP-ów”, część siódma pt.: „Gorące i śmiercionośne partie szczepionek„. Dziś część ósma pt.:

DLACZEGO FAUCI NIE CHCIAŁ PRZEPROWADZIĆ AUTOPSJI OSÓB, KTÓRE ZMARŁY PO SZCZEPIENIU?

„W tej „pandemii” jest wiele rzeczy, które nie mają precedensu w historii medycyny. Jedną z najbardziej zdumiewających jest to, że w szczytowym okresie pandemii przeprowadzano tak niewiele autopsji, a zwłaszcza autopsji całkowitych. Tajemniczy wirus szybko rozprzestrzeniał się po świecie, wybrana grupa ludzi o osłabionym układzie odpornościowym poważnie chorowała, wielu umierało, a jedyny sposób, w jaki można było szybko zdobyć największą wiedzę o tym wirusie – autopsja – był zaniechany.

Guerriero zauważył, że do końca kwietnia 2020 roku zmarło około 150.000 osób, a mimo to w literaturze medycznej przeprowadzono i opisano zaledwie 16 autopsji. Spośród nich tylko siedem było pełnych, a pozostałe 9 częściowych lub wykonanych za pomocą biopsji igłowej lub nacinającej. Dopiero po 170.000 zgonów spowodowanych wirusem Covid-19 i po czterech miesiącach pandemii przeprowadzono pierwszą serię autopsji, czyli ponad dziesięć. A dopiero po 280.000 zgonów i kolejnym miesiącu wykonano pierwsze duże serie autopsji, około 80. Sperhake, wzywając do wykonywania autopsji bez żadnych wątpliwości, zauważył, że pierwsza pełna autopsja opisana w literaturze wraz z fotomikrografami ukazała się w czasopiśmie medyczno-prawnym z Chin w lutym 2020 r. Sperhake wyraził zakłopotanie co do powodów niechęci do wykonywania autopsji w czasie kryzysu, ale wiedział, że nie pochodziła ona od patologów. Literatura medyczna była pełna apeli patologów o wykonywanie większej liczby autopsji. Sperhake zauważył ponadto, że Instytut Roberta Kocha (niemiecki system monitorowania zdrowia) przynajmniej początkowo odradzał przeprowadzanie autopsji. Wiedział też, że w tym czasie 200 instytucji zajmujących się autopsją w Stanach Zjednoczonych przeprowadziło co najmniej 225 autopsji w 14 stanach.

Niektórzy twierdzili, że ta niewielka liczba autopsji wynikała z rządowej obawy przed zakażeniem patologów, ale badanie 225 autopsji w przypadkach Covid-19 wykazało tylko jeden przypadek zakażenia patologa, przy czym uznano, że było to zakażenie nabyte w innym miejscu. Guerriero kończy swój artykuł, wzywając do zwiększenia liczby autopsji, następującą uwagą: „Ramię w ramię, patolodzy kliniczni i sądowi pokonali przeszkody w badaniach autopsyjnych ofiar Covid-19 i w ten sposób zdobyli cenną wiedzę na temat patofizjologii interakcji między SARS-CoV-2 a ludzkim ciałem, przyczyniając się w ten sposób do naszego zrozumienia choroby.”

Podejrzenia dotyczące ogólnoświatowej niechęci narodów do umożliwienia przeprowadzenia pełnych badań pośmiertnych ofiar Covid-19 mogą opierać się na przekonaniu, że było to coś więcej niż przypadek. Istnieją co najmniej dwie możliwości, które się wyróżniają. Po pierwsze, osoby kierujące rozwojem tego „niepandemicznego” wydarzenia w postrzeganą na całym świecie „śmiertelną pandemię”, ukrywały ważną tajemnicę, którą mogłyby udokumentować autopsje. Mianowicie, ile zgonów było rzeczywiście spowodowanych przez wirusa? Aby wprowadzić drakońskie środki, takie jak nakaz noszenia masek, zamknięcia, niszczenie przedsiębiorstw, a w końcu przymusowe szczepienia, potrzebna była bardzo duża liczba zmarłych zarażonych wirusem Covid-19. Strach miał być siłą napędową wszystkich tych destrukcyjnych programów kontroli pandemii.

Elder w swoim badaniu podzielili wyniki autopsji na cztery grupy:

1. Pewny zgon z powodu wirusa Covid-19

2. Prawdopodobny zgon z powodu wirusa Covid-19

3. Możliwy zgon z powodu wirusa Covid-19

4. Brak związku z wirusem Covid-19, pomimo pozytywnego wyniku testu.

To, co prawdopodobnie zaniepokoiło, a nawet przeraziło inżynierów tej pandemii, to fakt, że autopsje mogły wykazać – i wykazywały – że wiele z tych tak zwanych zgonów spowodowanych Covid-19 w rzeczywistości zmarło z powodu chorób współistniejących. W zdecydowanej większości przypadków patolodzy stwierdzili występowanie wielu chorób współistniejących, z których większość w skrajnych sytuacjach życiowych mogła być śmiertelna. Wcześniej wiadomo było, że śmiertelność w domach opieki z powodu wirusów przeziębienia wynosiła 8%.

Ponadto z autopsji można było uzyskać cenne dowody, które pozwoliłyby udoskonalić leczenie kliniczne i być może wykazałyby śmiertelny wpływ protokołów narzuconych przez CDC, których musiały przestrzegać wszystkie szpitale, takich jak stosowanie respiratorów i śmiertelnie niebezpiecznego, niszczącego nerki leku remdesivir. Sekcje zwłok wykazały również nagromadzenie błędów medycznych i niską jakość opieki, ponieważ zasłanianie lekarzy na oddziałach intensywnej terapii przed wzrokiem członków rodziny nieuchronnie prowadzi do gorszej jakości opieki, o czym donosiło kilka pielęgniarek pracujących na tych oddziałach.

Tak samo postępuje się w przypadku zgonów spowodowanych szczepionką Covid – do niedawna przeprowadzono bardzo niewiele pełnych sekcji zwłok, aby zrozumieć, dlaczego ci ludzie zmarli. Dwaj wysoko wykwalifikowani badacze, dr Sucharit Bhakdi, mikrobiolog i wysoko wykwalifikowany ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych, oraz dr Arne Burkhardt, patolog, który jest szeroko publikowanym autorytetem, będąc profesorem patologii w kilku prestiżowych instytucjach, przeprowadzili ostatnio autopsje 15 osób, które zmarły po szczepieniu. To, co znaleźli, wyjaśnia, dlaczego tak wiele osób umiera, doświadczając uszkodzeń organów i śmiertelnych zakrzepów krwi.

Ustalili oni, że 14 z 15 osób zmarło w wyniku działania szczepionek, a nie z innych przyczyn. Dr Burkhardt, patolog, zaobserwował liczne dowody ataku immunologicznego na organy i tkanki osób poddanych autopsji – zwłaszcza na serce. Dowody te obejmowały rozległą inwazję na małe naczynia krwionośne ogromnej liczby limfocytów, które po uwolnieniu powodują rozległe zniszczenia komórek. Zaobserwowano również rozległe uszkodzenia innych narządów, takich jak płuca i wątroba. Wyniki te wskazują, że szczepionki powodowały, że organizm atakował sam siebie, co miało śmiertelne konsekwencje. Łatwo zrozumieć, dlaczego Anthony Fauci, a także urzędnicy publicznej służby zdrowia i wszyscy, którzy usilnie promują te szczepionki, publicznie zniechęcali do przeprowadzania autopsji u osób zaszczepionych, które następnie zmarły. Można też zauważyć, że w przypadku szczepionek, które w zasadzie nie były testowane przed dopuszczeniem ich do powszechnego użytku, przynajmniej agencje regulacyjne powinny być zobowiązane do dokładnego monitorowania i analizowania wszystkich poważnych powikłań, a na pewno zgonów, związanych z tymi szczepionkami. Najlepszym sposobem na to jest przeprowadzenie pełnej autopsji.

Chociaż z tych autopsji dowiedzieliśmy się ważnych informacji, to naprawdę potrzebne są specjalne badania tkanek osób zmarłych po szczepieniu na obecność nacieków z białka kolczastego w narządach i tkankach. Byłaby to bardzo ważna informacja, ponieważ takie nacieki spowodowałyby poważne uszkodzenie wszystkich tkanek i narządów – zwłaszcza serca, mózgu i układu odpornościowego. Wykazały to badania na zwierzętach. U tych zaszczepionych osób źródłem białek kolczastych byłyby wstrzyknięte nanolipidowe nośniki mRNA produkującego białka kolczaste. Jest oczywiste, że rządowe organy służby zdrowia i producenci farmaceutyczni tych „szczepionek” nie chcą, aby przeprowadzono te krytyczne badania, ponieważ opinia publiczna byłaby oburzona i zażądałaby zakończenia programu szczepień oraz postawienia przed sądem osób, które to ukrywały.”

Jutro opublikuję ostatni odcinek „Historii pandemii”, pt.:

9. Wnioski. Podsumowanie wszystkich wątków.  

Jerzy Karwelis

Wszystkie wpisy na moim bloguDziennik zarazy”.

About Author

9 thoughts on “27.06. Historia pandemii, cz. 8, czyli przyczyny braku autopsji oraz wyniki tych nielicznych.

 1. Jest tez inny powód braku badań po śmierci zaszczepionego. Moim zdaniem firmy farmaceutyczne w podpisanych umowach mogły mieć zapisy, że osoby zaszczepione nie mogą być badane pod kątem działania szczepionki, w tym po śmierci nie można było robić sekcji zwłok. Mnie też to dziwi, że ludzie umierają, a lekarze nie CHCĄ wiedzieć dlaczego? To tak jakby auto sie zepsuło, a mechanik zamiast zbadać co było powodem, poradził człowiekowi by to olał i kupił sobie nowe auto(za spora sumę). A może wystarczyło wymienić jedną część (za dużo mniej) i auto byłoby sprawne. A mechanik by wiedział co zrobić gdy to się powtórzy ponownie. Ciekawe podejście.

  1. Logika i precyzja wypowiedzi wg, BMX-a.
   W pierwszym zdaniu:” JEST też inny powód… itd”. W zdaniu drugim:” MOIM ZDANIEM, (… … …. ) firmy farmaceutyczne (…) MOGŁY mieć zapisy itd.”
   Skąd BMX wyciągnął wiedzę, że JEST powód? Ano z d..py jak zwykle. A skąd BMX wie, że firmy farmaceutyczne MOGŁY COŚ? Ano z BMXowego MOJEGO ZDANIA.
   P.T. Autor stara się i publikuje bdb. teksty, a pod spodem dyżurujące by wpisać się jako pierwsze BMXy pstrzą, żeby za poważnie i mądrze nie było.

 2. Ale to, co Pan pisze, to nie są żadne „ściśle tajne” rzeczy, więc politycy to wszystko wiedzieć musieli. Tymczasem, gdyby sprawy się miały tak, jak Pan opisuje, to mielibyśmy do czynienia bez mała z masowym zabóstwem dziesiątek i setek tysięcy osób. Skoro najwyżsi politycy wiedzieli jaka jest prawda, to nie mogła być taka, jak Pan ją opisuje, bo musieliby wyrazić zgodę i poprzeć program masowego pozbawiania życia i zdrowia ludzi. A to przecież niemożliwe. To są ludzie, którzy walczą o nasze dobro i dobro ojczyzny!

  1. Do Zbyszka.
   -dlaczego NIEMOŻLIWE? W polityce nie ma rzeczy niemożliwych.
   Trzeba myśleć „globalnie” czyli jak politycy- cynicznie. Nie po to odbywają się spotkania w Davos,
   G7, G8, G9, G20, WEF, Agendy 21 , WHO i ONZ… czy co tam jeszcze rokefelery sobie życzą… by pić kawkę. Ustala się BIZNESPLAN na lata. Życie ludzkie ma dla nich niewielkie znaczenie. Cel uświęca środki. A jeśli jeszcze jest się krajem zadłużonym, zależnym od banku światowego, to już żaden rząd nie podskoczy.
   Przykład- Syria. Próbowali podskoczyć i już nie ma państwa…
   Należymy do masy międzynarodowych organizacji, głównie zależnych od USA. Niby jesteśmy wolnym, niezależnym krajem… ale tylko w mediach.
   Dodam tylko, że na całym świecie, w każdym kraju (!) świat medyczny jest podzielony na pół.
   Na zwolenników dyrektyw z WHO i przeciwników tej instytucji.
   My w mediach widzimy tylko tę gorszą połowę, która zmuszona jest wykonywać polecenia z USA.
   Trudno uwierzyć że tak jest ale nie jest to już internetowa teoria spiskowa.
   Coś co wydawało się być fikcją 2 lata temu stało się prawdą codzienną.

   1. No to bardzo optymistycznie to brzmi, że połowa świata to ci przeciwni mafiozom z WHO. Mało prawdopodobne. Mnie ciekawi przypadek Chin. Czy ten Xi Jimping coś tam naprawdę jest świrniętym wyznawcą kovida i zamyka miliony ludzi na podstawie durnych testów dla ich „dobra”, a oficjele boją się mu powiedzieć prawdę, jak w Korei, żeby nie wylądować w szpitalu dawców organów, czy też może chodzi o coś innego. Był taki komentarz gdzieś tam, że chcą się specjalnie izolować, żeby spokojnie przygotować się do ataku na Tajwan, a zbytnia ilość gąb do wyżywienia tylko przeszkadza. No i można trochę dokopać Zachodowi, przez zerwanie łańcuchów dostaw. Trochę to mi nie daje spokoju. Wszyscy się podniecają Ukrainą, a prawdziwie niebezpieczeństwo może czai się tam.

 3. I żeby nie było, że teraz będzie inaczej. News sprzed chwili:
  https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/minister-zdrowia-zapowiada-powr%C3%B3t-koronawirusa-czwarta-dawka-szczepionki-i-30-tys-hospitalizacji/ar-AAYWP6T?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=58706f3fef8b45669c7f31d8e05e3c24

  Pamiętacie jak straszyli w zeszłym roku. Mamy ten sam scenariusz. Jak deja vu to widzę. Nawet był żart, że kolejna fala rozpocznie się 28 sierpnia o 11.53 na ławce w parku koło rynku w Gliwicach. Dwie osoby się zakażą wzajemnie i potem juz poleci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *